# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1162-ACC17 (R2) "بررسی نقش زبان گزارشگری‌مالی توسعه‌پذیر (XBRL) در حسابرسی مستمر" جمال محمدی، علی خوزین مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1017-ACC17 (R3) The Evaluation of Credit Portfolio Behavior of Banks using Discrete Markov Chain: Case study of one of the banks in Iran محمد سیرانی، Tayebe Zanganeh، Masoumeh Ataolahi مقاله پذیرفته شده است
3 1143-ACC17 آزمون اثربخشی مدیریت ریسک سازمانی بر ضعف‌های کنترل داخلی در بورس اوراق بهادار تهران مصطفی دلدار، معصومه صابرماهانی مقاله پذیرفته شده است
4 1269-ACC17 (R3) آشنایی با مدل REA در طراحی پایگاه داده نرم افزارهای حسابداری ایران حسین صابری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
5 1034-ACC17 (R1) آگاهی، درک و عکس العمل دانشجویان حسابداری ایران درخصوص انقلاب صنعتی چهارم زهرا دیانتی دیلمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
6 1204-ACC17 (R2) اثر تعاملی درآمد بر رابطه بین مدیریت سود و خوانایی گزارشات مالی در دو صنعت داروسازی و تولید خودرو تکتم صافدل دلوئی، نادر نقش بندی، نسرین سلیمانی مقاله پذیرفته شده است
7 1015-ACC17 (R1) اثر تعاملی ریسک مالیاتی - حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت‌های بورسی جمال برزگری خانقاه، مریم قدک فروشان مقاله پذیرفته شده است
8 1012-ACC17 (R1) اثر چرخ‌ دنده‌ای تعدیل سود پیش‌بینی‌ شده شرکت بر کارایی سرمایه‌گذاری علی اکبر رجبی، محسن تنانی مقاله پذیرفته شده است
9 1081-ACC17 اثر راهبری شرکتی و نقد‌شوندگی سهام بر سیاست تقسیم سود نسرین قدمیاری، علیرضا مهرآذین، فاطمه افتخاری خراسان مقاله پذیرفته شده است
10 1297-ACC17 (R1) ارائه الگوی نظارتی بر تدوین استانداردهای حسابداری در ایران اسماعیل امیری مقاله پذیرفته شده است
11 1216-ACC17 (R2) ارائه مدلی جهت قیمت گذاری بالا برای سهام با احتمال سقوط بیشتردر بورس اوراق بهادار تهران الهام کشتگر، فاطمه یوسف پور، هدا قلیچی مقدم، سید محدثه سیدی مقاله پذیرفته شده است
12 1273-ACC17 (R1) ارتباط بازده دفتری اهرمی و غیر اهرمی با خطر ریزش قیمت سهام در شرایط وجود ‏اطلاعات حسابداری محافظه‌کارانه (بر اساس دیدگاه پنمن)‏ رسول برادران، نسا حشمت مقاله پذیرفته شده است
13 1157-ACC17 (R2) ارتباط بین استعداد مدیریتی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت از چشم انداز تئوری نمایندگی وحید تقی زاده خانقاه، یونس بادآور نهندی مقاله پذیرفته شده است
14 1226-ACC17 (R2) ارتباط بین شفافیت حسابرسی، کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‌گذاری علی اکبر نونهال نهر، بهناز بخشی زاده مقاله پذیرفته شده است
15 1268-ACC17 (R1) ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی، ویژگی‌های شرکت و سررسید بدهی‌ها نادر شفیعی دیزجی، طاهره عزیزاده مقاله پذیرفته شده است
16 1139-ACC17 (R1) ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه از نوع بدهی مریم قربانی خسروشاهی، احمد محمدی مقاله پذیرفته شده است
17 1310-ACC17 (R2) ارزیابی اثربخشی نظارت بر معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مهرداد صدرآرا، حامد عمرانی مقاله پذیرفته شده است
18 1065-ACC17 (R2) ارزیابی توان توضیح دهندگی عامل شتاب در مدل پنج عاملی فاما و فرنچ مهرداد صدرآرا، ریحانه ابراهیمیان، سید رضا میرعسکری مقاله پذیرفته شده است
19 1309-ACC17 (R2) ارزیابی ریسک و بازده سرمایه گذاری با رویکرد رفتاری مهرداد صدرآرا، حامد عمرانی مقاله پذیرفته شده است
20 1068-ACC17 (R1) استفاده از مدل بینش، مدل بنفورد و مدل پیوتروسکی برای کشف تقلبهای احتمالی در گزارشگری مالی: مطالعه موردی یک شرکت فرضی زهرا دیانتی دیلمی، کیانا جعفری مقاله پذیرفته شده است
21 1206-ACC17 استفاده سیاستمداران از اطلاعات حسابداری احمد آژنگ مقاله پذیرفته شده است
22 1128-ACC17 (R1) افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و ارزش بازار: شرکت‌های خانوادگی در مقابل غیر خانوادگی محمود لاری دشت بیاض، تکتم صافدل دلوئی، مصطفی کریم زاده شهری، مهسا بهنام راد مقاله پذیرفته شده است
23 1261-ACC17 (R2) برخورد استراتژیک مناسب شرکت ها نسبت به انتشار گازهای گلخانه‌ای سید علی حسینی، فرزانه کیماسی مقاله پذیرفته شده است
24 1070-ACC17 (R1) بررسی اثر محدودیت مالی بر رابطه بین توانایی مدیریتی و فرصت های سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مجتبی عدیلی، زینب ابراهیمی مقاله پذیرفته شده است
25 1279-ACC17 (R1) بررسی اثر میانجی تمرکز مالکیت بر رابطه بین محافظه‌کاری و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسن زلقی، سجاد طاعتی نصرت مقاله پذیرفته شده است
26 1302-ACC17 بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و افشا به موقع اخبار فرزانه نصیرزاده، مریم کاهانی مقاله پذیرفته شده است
27 1074-ACC17 (R3) بررسی ارتباط بین هزینه مالی و بازده غیرعادی با توجه به نقش سرمایه‌گذاری ماریه قربانی مقاله پذیرفته شده است
28 1031-ACC17 (R2) بررسی ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و مشخصات هیئت مدیره بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رضا جامعی، اسرین حسینی مقاله پذیرفته شده است
29 1156-ACC17 (R2) بررسی ارتباط رقابت بازار محصول، ریسک ویژه و سیستماتیک معصومه سادات مالدار سرپل، مهدی ثقفی مقاله پذیرفته شده است
30 1035-ACC17 (R1) بررسی ارتباط مدیریت سود و دقت پیش‌بینی سود توسط مدیریت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فاطمه مقیمی مقاله پذیرفته شده است
31 1159-ACC17 (R1) بررسی تآثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ماریه ابراهیمی، روح اله عرب، احمد عبداالهی مقاله پذیرفته شده است
32 1299-ACC17 (R1) بررسی تأثیر ابعاد حسابرسی بر راهبردهای تنوع‌بخشی سبد کسب‌وکار با تأکید بر نقش میانجی مسئولیت اجتماعی نویدرضا نمازی، حسن اسماعیل پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
33 1117-ACC17 (R1) بررسی تأثیر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر بازار سهام احمد ناصری، علیرضا فیروزکوهی، سید محمد سلیمانی، حمید زارعی مقاله پذیرفته شده است
34 1213-ACC17 (R1) بررسی تأثیر تجربۀ حسابرس بر حق‌الزحمه و کیفیت حسابرسی سعید انورخطیبی، فرشته ثانی، ابراهیم اسماعیلی باویل مقاله پذیرفته شده است
35 1045-ACC17 (R1) بررسی تأثیر تخصص حسابرس بر رابطه بین ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و به‌هنگام بودن گزارشگری مالی زهرا فرهادی، عبدالحسین طالبی نجف‌آبادی، نرجس کمالی کرمانی مقاله پذیرفته شده است
36 1315-ACC17 (R1) بررسی تأثیر سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر افشای داوطلبانه اطلاعات زیست محیطی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سیده سارا لاجوردی، محمدحسین ستایش مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
37 1307-ACC17 (R2) بررسی تأثیر محدودیت‌های مالی و ویژگی‌های هیأت مدیره بر سطح نگهداشت وجه نقد حامد عمرانی، مهرداد صدرآرا، علی عمرانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
38 1054-ACC17 (R1) بررسی تأثیر مدیریت سود تعهدی بر رتبه اعتباری در قالب مدل امتیاز بازار نوظهور گلشن محمدی خانقاه، پرویز پیری، غلامرضا منصورفر مقاله پذیرفته شده است
39 1111-ACC17 (R1) بررسی تأثیر نقش میانجی‌گری تقسیم سود نقدی بر رابطه بین معیارهای راهبری شرکتی و جریان نقدی آزاد محمدرضا مهربان پور، حسین علیپور لندی مقاله پذیرفته شده است
40 1062-ACC17 بررسی تأثیر ویژگی های فردی حسابرسان بر حساسیت آنها نسبت به شناخت معضلات اخلاقی در محیط حسابرسی حیدر محمدزاده سالطه، بهمن فیض الهی، نفیسه رضوی زاده، اسماعیل قهرمانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
41 1220-ACC17 (R2) بررسی تاثیر بکارگیری اطلاعات حسابداری ناشی از پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در پیش بینی سود خالص و جریانات نقدی عملیاتی اکرم سالک، سید صادق قاضوی مقاله پذیرفته شده است
42 1230-ACC17 (R1) بررسی تاثیر ثبات هیات مدیره بر ارزش شرکت با توجه به حوزه‌ی جغرافیایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیمان امینی، روژین رستم پور مقاله پذیرفته شده است
43 1288-ACC17 (R1) بررسی تاثیر دعاوی حقوقی بر رابطه توانایی مدیریت و مسئولیت اجتماعی محمد صیادی، مریم رخشی، علی اصغریان، محسن حلاجی زاده جلگه مقاله پذیرفته شده است
44 1088-ACC17 بررسی تاثیرراهبری شرکتی وتخصص حسابرس درصنعت بر راندمان معاملاتی سهام وریسک خاص شرکتها(مدل D-CAPM) سعید صمیمی، مهدی زینالی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
45 1115-ACC17 (R2) بررسی تاثیر ساختار سرمایه وساختار بدهی بر اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مهدی مهرآور، حامد کارگر مقاله پذیرفته شده است
46 1249-ACC17 (R1) بررسی تاثیر سود تقسیمی، چرخه تجاری و سهامداران نهادی بر ریسک سهام رقیه پولادخای، سجاد برندک مقاله پذیرفته شده است
47 1209-ACC17 (R2) بررسی تاثیر ضعف با اهمیت مربوط به فناوری اطلاعات کنترل های داخلی بر تغییر حسابرس شعبان محمدی، احمد عارف نیا، عبدالرضا کاهانی، مجتبی حیدرزاده مقاله پذیرفته شده است
48 1163-ACC17 (R2) بررسی تاثیرضعف کنترل داخلی و کارایی سرمایه گذاری بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سحر سیفی، سعید علی پور مقاله پذیرفته شده است
49 1316-ACC17 (R2) بررسی تاثیرگذاری ارتباطات سیاسی و گروه‌های تجاری بر وجه نقد نگهداری شده در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مریم کردوانی، محمدحسین ستایش مقاله پذیرفته شده است
50 1247-ACC17 (R1) بررسی تاثیر مدیریت‌دانش بر عملکرد مالی(مورد مطالعه: صنعت بیمه در شهر بیرجند) فرشته پورقنبری، سید ابوالفضل علوی مقاله پذیرفته شده است
51 1291-ACC17 (R3) بررسی تاثیر معاملات با اشخاص وابسته عملیاتی و غیر عملیاتی بر عدم تقارن اطلاعاتی مظفر جمالیان پور، محمد صیادی، محسن حلاجی زاده جلگه مقاله پذیرفته شده است
52 1107-ACC17 (R2) بررسی تاثیر ویژگی های سیستم های اطلاعاتی حسابداری و عدم قطعیت وظیفه بر عملکرد سیستم های اطلاعاتی حسابداری شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان سمیه رمضانی، بیژن عابدینی مقاله پذیرفته شده است
53 1137-ACC17 (R1) بررسی رابطه بین ارزش خلق شده، مالکیت پایدار و بحران اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مهدی مهرآور، حامد کارگر مقاله پذیرفته شده است
54 1221-ACC17 (R2) بررسی رابطه بین استراتژی تجاری شرکتها و گزارشگری حسابرس رحمت اله زارعی، محمدحسین رنجبر مقاله پذیرفته شده است
55 1158-ACC17 (R1) بررسی رابطه بین تغییر مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد و عملکرد شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران معصومه داودی، امیر غفوریان شاگردی مقاله پذیرفته شده است
56 1281-ACC17 بررسی رابطه بین تنوع بخشی شرکتی و درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران محمد جواد زارع بهنمیری، نرگس سرلک، مختار خالقی، فائزه علی عسگری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
57 1270-ACC17 (R3) بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول و کنترل دولتی با ریسک جریان های نقدی آرزو یاری نژاد، حسین جباری، حمیدرضا رضایی مقاله پذیرفته شده است
58 1018-ACC17 (R1) بررسی رابطه بین ساختار مالکیت خانوادگی بر حق الزحمه حسابرسی تحت تاثیر ارتباطات سیاسی و سهامداران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران سولماز محمد حسینی خیاوی، سعید شیرشکن مقاله پذیرفته شده است
59 1177-ACC17 (R2) بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه پذیری صورت های مالی و مدیریت سود تعهدی در شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مجید منتشری، داریوش فرید، مهدی جبین پور مقاله پذیرفته شده است
60 1313-ACC17 (R1) بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و ارتباطات سیاسی و تاثیر آن بر حق الزحمه حسابرس محمدصادق زارعزاده، محمدحسین ستایش مقاله پذیرفته شده است
61 1293-ACC17 (R1) بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و نسبت بدهی ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حلیمه رحمانی، حسین جباری، الهام جهان بین مقاله پذیرفته شده است
62 1014-ACC17 (R2) بررسی رابطه بین نسبت سود تقسیمی به قیمت سهام تعدیل شده و قدرت پیش بینی بازده سهام مهدی تحققی حاج قربانی مقاله پذیرفته شده است
63 1145-ACC17 (R1) بررسی رابطه راهبری شرکتی با اختلاف صورت‌های مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده آمنه بذرافشان، فاطمه السادات حسینی نیک مقاله پذیرفته شده است
64 1091-ACC17 (R1) بررسی رابطه رقابت بازار محصول و اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت‌ها مهدی صفری گرایلی، داود حسن پور مقاله پذیرفته شده است
65 1044-ACC17 بررسی رابطه سازوکارهای راهبری بنگاه با اثربخشی کمیته حسابرسی سید مصطفی علوی، سالار سیفی لاله، سلمان شاهمرادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
66 1266-ACC17 (R3) بررسی رابطه سرمایه‌گذاران انفرادی و نهادی با حباب قیمتی فروزان صالحی قلعه شاهرخی، میثم فروغی مقاله پذیرفته شده است
67 1239-ACC17 (R1) بررسی رابطه عِلّی بین ثبات مالکیت نهادی و تصمیمات مالی شرکت ها با تاکید بر نقش تعدیلگر خط مشی های بدهی سینا خردیار، سعید شهریاری مقاله پذیرفته شده است
68 1051-ACC17 (R1) بررسی رابطه گروه تجاری با مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران محمدرضا تقی زاده، عبدالحسین طالبی نجف آبادی مقاله پذیرفته شده است
69 1205-ACC17 (R1) بررسی رابطه ی عدم اطمینان شرکت و ارزش نگهداشت وجه نقد محمدرضا اولی، مریم میناب، وحید ربوبی مقاله پذیرفته شده است
70 1314-ACC17 بررسی رابطۀ بین دورۀ تصدی و دانش مالی مدیرعامل با به‌موقع بودن گزارش حسابرسی جواد اورادی مقاله پذیرفته شده است
71 1312-ACC17 (R1) بررسی صحت اطلاعات مالی مندرج در بانک اطلاعاتی ره آورد نوین آرزو مصلی نژاد، امین ناظمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
72 1170-ACC17 (R1) بررسی قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری و هزینه تأمین مالی از طریق بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حوریه غنی‌زاده اردی، سعید علی پور، عادل شاه ولی زاده مقاله پذیرفته شده است
73 1214-ACC17 بررسی کارآمدی گزارش هیات مدیره در خصوص اثر بخشی کنترل‌های داخلی حاکم برگزارشگری مالی مهدی وکیلیان آغوئی، مهدی مرادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
74 1019-ACC17 (R3) بررسی کیفیت گزارشگری مالی در طول مراحل مختلف چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سید مصطفی علوی، یاسین فتاحی، فاطمه سادات مینایی تبریزی، نسرین قدیمی مقاله پذیرفته شده است
75 1253-ACC17 (R3) بررسی لزوم کاربرد زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) در حسابداری بخش عمومی جهت تهیه گزارشات حسابرسی به‌هنگام در دیوان محاسبات کشور حسن جهانگیرنیا مقاله پذیرفته شده است
76 1259-ACC17 (R3) بررسی مدیریت هزینه استراتژیک با استفاده از اطلاعات گذشته نگر و آینده نگر محمد صیادی، بهنام مرادخانی ملال، اطهره حاجی زاده مطلق مقاله پذیرفته شده است
77 1265-ACC17 (R1) بررسی میزان استفاده از تکنولوژی بلاک چین در بین مدیران دولتی استان تهران روح اله مرادی، زهرا دیانتی دیلمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
78 1119-ACC17 بررسی نقش IFRS و XBRL در گزارشگری مالی حسن یزدیفر، محسن دهمرده قلعه نو، فاطمه صفری سرچاه، حمید زارعی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
79 1166-ACC17 (R1) بررسی نقش فناوری‌ها، ابزارها و روش‌های نوین در ارتقای حرفه حسابداری سید محمدباقر جعفری، پگاه پورزنجانی مقاله پذیرفته شده است
80 1090-ACC17 بکارگیری روش‌های شبهِ‌آزمایشی در پژوهش‌های تجربی-آرشیویِ حسابداری: رهنمودی برای دانشجویان دکترا در ایران رضا حصارزاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
81 1188-ACC17 (R2) بلاک‌چین و کاربردهای آن در حرفه حسابداری و حسابرسی محمد عرب مازار یزدی، کیانوش گنجی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
82 1178-ACC17 (R2) بیش‌اعتمادی مدیران و ارزش نگهداشت وجه نقد در مراحل چرخه عمر رسول براردران، بهزاد رضایی سامانی، عیسی ابیضی مقاله پذیرفته شده است
83 1020-ACC17 پژوهش مفهومی در شکاف انتظارات از عبارت «بی‌طرفی» عباسعلی دریائی، یاسین فتاحی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
84 1008-ACC17 (R1) تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین محیط اطلاعاتی و اجتناب مالیاتی شرکت‌ها ثریا ویسی حصار مقاله پذیرفته شده است
85 1061-ACC17 (R3) تأثیر استراتژی تجاری و بیش ارزشیابی سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام سید احمد خلیفه سلطانی، سمیه سلطان پور مقاله پذیرفته شده است
86 1229-ACC17 (R2) تأثیر اطمینان بیش از حد مدیران بر ارتباط بین عدم اطمینان تورم و بیش سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها قدرت اله طالب نیا، ثریا ویسی حصار، علی فاطری مقاله پذیرفته شده است
87 1124-ACC17 (R1) تأثیر افق زمانی تصدی مدیرعامل بر مدیریت سود تعهدی و واقعی: سال‌های ابتدایی و سال‌های پایانی محمود لاری دشت بیاض، تکتم صافدل دلوئی مقاله پذیرفته شده است
88 1098-ACC17 (R1) تأثیر پویایی عدم اطمینان محیطی بر ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی اسلام شیرالی، علی محمودی مقاله پذیرفته شده است
89 1108-ACC17 تأثیر پیش بینی مدیران از فروش آتی بر ریسک شرکت در دوره کاهش فروش با استفاده از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ زهرا مقدم، غلامرضا منصورفر، حمزه دیدار مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
90 1130-ACC17 (R3) تأثیر حسابرس متخصص بررابطه بین مالکیت نهادی و کیفیت گزارشگری مالی مرتضی حشمتی، علی اصغر متقی، احمد محمدی مقاله پذیرفته شده است
91 1126-ACC17 (R1) تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محمدرضا مهربان پور، معصومه کاظمی مقاله پذیرفته شده است
92 1176-ACC17 (R1) تأثیر معاملات با اشخاص وابسته و عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود محمود نیک کار مکرم، محمدحسن قلی زاده، حسین صیمیمی حق گذاری مقاله پذیرفته شده است
93 1133-ACC17 (R1) تأثیر ویژگی‌های حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی بر معاملات با اشخاص وابسته نازنین بشیری منش، اکرم فیاض بخش مقاله پذیرفته شده است
94 1275-ACC17 (R3) تاثیر ابعاد و ویژگی های شبکه های اجتماعی مجازی بر تصمیم‌های سرمایه گذاران مطالعه موردی: سهامدارن بورس منطقه ای تبریز مهدی علی نژاد ساروکلائی، سجاد کریمی، امین بلالی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
95 1207-ACC17 (R1) تاثیر اطلاعات حسابداری در تضمین ارائه وام های تجاری (مورد مطالعه: بانک شهر مشهد) محمد ولی نژاد، مصطفی همتی، جواد صادق زاده، حسین قاسمی زاده مقاله پذیرفته شده است
96 1083-ACC17 (R3) تاثیر بکارگیری زبان گزارشگری کسب و کار توسعه پذیر بر عملکرد حسابرسی داخلی رضا جامعی، سیامک رنجوری، نیلوفر محمدی کلاره، محمد اسماعیلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
97 1142-ACC17 (R1) تاثیرتخصص فناوری اطلاعات حسابرس، پیچیدگی سیستم‌های اطلاعاتی صاحبکار واندازه موسسه حسابرسی برشکل مستندسازی کنترل‌های داخلی سعید صمیمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
98 1250-ACC17 (R3) تاثیر تمرکز مالکیت بر چسبندگی هزینه و ریسک شرکت فائقه خراشادی زاده، قدرت اله طالب نیا مقاله پذیرفته شده است
99 1294-ACC17 (R3) تاثیر چسبندگی هزینه‌ها بر نوع اظهارنظر حسابرس با تاکید بر مدیریت سود نسیم سینائی اسگوئی، سعید انورخطیبی مقاله پذیرفته شده است
100 1149-ACC17 (R3) تاثیر حاکمیت شرکتی بر سرمایه‌گذاری در تحقیقات و توسعه شرکت‌های دارویی وحید تقی زاده خانقاه، یونس بادآور نهندی مقاله پذیرفته شده است
101 1201-ACC17 (R1) تاثیر سواد اطلاعاتی بر عملکرد مدیریتی: نقش میانجیگری حسابداری مدیریت استراتژیک و نقش تعدیلی خودکار آمدی نادر نقش بندی، تکتم صافدل دلوئی، فائزه آسایش پور، سید رحمان جدی مقاله پذیرفته شده است
102 1287-ACC17 (R2) تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و نقدشوندگی سهام فائقه خراشادی زاده، مهدی زینالی مقاله پذیرفته شده است
103 1296-ACC17 (R1) تاثیر محافظه کاری حسابرس بر ارزش شرکت هادی دانشور، رسول برادران حسن زاده مقاله پذیرفته شده است
104 1282-ACC17 تامین مالی داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری: نقش تعدیل‌گر بیش‌اطمینانی مدیران امید فرجی، حسام الدین عبدالحسینی، فاطمه یونسی مقاله پذیرفته شده است
105 1136-ACC17 (R2) تبین نقش و جایگاه حسابرسی عملکرد در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی جواد دوست جباریان مقاله پذیرفته شده است
106 1306-ACC17 (R4) تبیین نظریه نهادی در ارتباط با پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی علی اصغر زمانی مقاله پذیرفته شده است
107 1311-ACC17 (R1) تجزیه و تحلیل کاربردهای کلان داده ها در نظام بودجه ریزی بخش عمومی از منظر مسئولیت پاسخگویی جعفر باباجانی، امیر مرادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
108 1258-ACC17 تجزیه و تحلیل کلان داده ها و مشرعیت اجتماعی حسابرسی ساسان مهرانی، اکرم افسای مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
109 1154-ACC17 (R1) تحلیل قشربندی اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران: با تاکید بر روش تحلیل شبکه و توزیع پارتو رضا تقی زاده، علی روحانی مقاله پذیرفته شده است
110 1264-ACC17 (R4) تکنیک های داده بزرگ در پژوهش های حسابرسی "روند فعلی و فرصت های آینده" بهزاد قربانی، علی رسول خانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
111 1009-ACC17 (R1) تمرکز مالکیت، شفافیت اطلاعات مالی و روابط سیاسی گسترده با دولت ثریا ویسی حصار مقاله پذیرفته شده است
112 1150-ACC17 (R1) توانایی مدیریتی، روابط سیاسی و گزارشگری مالی متقلبانه: آزمون نظریه اقتصاد سیاسی فریبا رضوانی، سلمان لطفی مقاله پذیرفته شده است
113 1202-ACC17 (R1) توجه به مفهوم محافظه‌کاری به عنوان ابزاری برای حفظ منافع عمومی اسفندیار ملکیان کله بستی، لیلا لطفی، حمید محمدی مقاله پذیرفته شده است
114 1168-ACC17 (R1) چالش های هوش تجاری ومعرفی هوش حسابداری مهدی زینالی، سعید صمیمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
115 1300-ACC17 چشم انداز بنیادگرایی سرمایه گذاری های اخلاقی، زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی: توضیح و تأمل اسماعیل امیری، شهرزاد سراج مقاله پذیرفته شده است
116 1106-ACC17 (R1) چشم انداز حسابداری و حسابرسی در عصر تحلیل داده‌های بزرگ عباس دادرس، رضوان حجازی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
117 1305-ACC17 (R1) حسابداری ارزش منصفانه و مباشرت مصطفی ایزدپور، راضیه سادات رابونورد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
118 1138-ACC17 (R1) حسابداری پول‌مجازی در چارچوب استانداردهای حسابداری ایران سید عباس حسینی، حسین فخاری مقاله پذیرفته شده است
119 1276-ACC17 (R2) حسابداری دیجیتالی یا حسابداری سنتی ؟ تعامل یا تقابل فرصت ‌یا تهدید مهدی علی نژاد ساروکلائی، محمد نوری مقاله پذیرفته شده است
120 1308-ACC17 (R2) حسابرسان و کارایی سرمایه‌گذاری صاحبکار حامد عمرانی، نرگس عمرانی مقاله پذیرفته شده است
121 1102-ACC17 (R1) حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان‌های نقدی، مسئولیت اجتماعی و هزینه‌های نمایندگی قدرت الله طالب نیا، سهیلا عسکری حسن آبادی مقاله پذیرفته شده است
122 1146-ACC17 (R2) ذهنیت فلسفی و ریسک حسابرسی راضیه رحیمی، علی اصغر طاهرآبادی، مهدی رحیمی مقاله پذیرفته شده است
123 1041-ACC17 (R2) رابطه بین احتیاط مدیریتی و ارزش ذاتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منیره نجاریان کاخکی، اعظم اسحاق نیا مقاله پذیرفته شده است
124 1003-ACC17 (R1) رابطه بین سطح فناوری اطلاعات و خطر اقامه دعوا علیه حسابرسان رافیک باغومیان، حسین رجب دری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
125 1043-ACC17 (R4) رابطه بین محافظه کاری شرطی حسابداری و بدهی شرکت ها بهمن طالبی، عسگر پاکمرام، بهرام طالبی مقاله پذیرفته شده است
126 1211-ACC17 (R1) رابطه بین مدیریت سود آگاهی‌دهنده و فریبنده با ارزش شرکت: نقش تعدیلگری عدم تقارن اطلاعاتی سمیرا جودی، غلامرضا منصورفر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
127 1238-ACC17 (R1) رابطه رتبه اعتباری و نوآوری شرکت‌ها ذبیح اله خانی معصوم آبادی، حسین رجب دری مقاله پذیرفته شده است
128 1029-ACC17 (R2) رابطه سطح فناوری اطلاعات و حق‌الزحمه حسابرسی حلیمه رحمانی، حسین رجب دُری، راضیه قربانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
129 1093-ACC17 (R3) رایانش ابری در حسابرسی: ریسک، امنیت و پروتکل های امنیتی حسابرسی احمد عبداللهی، آزاده فاتحی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
130 1075-ACC17 (R2) رتبه‌بندی خدمات اعتباردهی حسابرسان مستقل از دیدگاه کارشناسان حوزه مالیاتی و مؤسسات بانکی نشمیل اسماعیلی، پرویز پیری، غلامرضا منصورفر مقاله پذیرفته شده است
131 1240-ACC17 (R2) روش شناسی برساخت پاسخگویی مالی سید مجتبی شفیع پور، کاوه مهرانی، قنبرعلی رجبلو مقاله پذیرفته شده است
132 1052-ACC17 روش شناسی علمی در حسابداری مهرداد صدرآرا، محمد خادمیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
133 1208-ACC17 سرمایه اجتماعی شرکت و هزینه های حسابرسی احسان افزازمنش، سید محمد گلشائیان، فهیمه نورزاده، منیره نوری مقاله پذیرفته شده است
134 1228-ACC17 (R1) شناسایی صورت های مالی مشکوک به تقلب با استفاده از الگوریتم های اقتباس شده از فرآیند های زیستی توحید کاظمی، سید حسین سجادی، علی رحمانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
135 1127-ACC17 (R1) شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تجدید ارائه صورت‌های مالی شرکت ها و واکنش بازار سرمایه به آن محسن لطفی، افسانه دلشاد مقاله پذیرفته شده است
136 1167-ACC17 (R1) شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL)توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمال محمدی، علی خوزین مقاله پذیرفته شده است
137 1222-ACC17 (R3) شناسایی فاکتورهای موثر بر گزارشگری مالی جسورانه شرکت ها سعیده پیوندی مقاله پذیرفته شده است
138 1252-ACC17 (R2) ضرورت به کارگیری شبیه سازی ها در آموزش حسابرسی حدیثه حاجی مرادخانی، سید سجاد زرینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
139 1141-ACC17 (R2) طراحی و تحلیل بازی استراتژیک حسابرس و مدیر: به‌کارگیری نظریه‌های بازی، صداقت مدیر و کیفیت حسابرسی بهنام نصیری، محمد نظری پور، علیرضا قدرتی مقاله پذیرفته شده است
140 1212-ACC17 (R2) عوامل تعیین کننده و پیامد اقتصادی کیفیت سود با تاکید بر ویژگیهای سری زمانی سود صدیقه دوستیان، شهناز مشایخ مقاله پذیرفته شده است
141 1237-ACC17 (R1) فناوری بلاکچین در حسابداری وحسابرسی محمد کاشانی‌پور، حسین لطفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
142 1245-ACC17 فناوری بلاک‌چین و کاربردهای آن در حسابداری و حسابرسی بخش عمومی غریبه اسماعیلی کیا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
143 1232-ACC17 (R2) کاربرد فن‎آوری بلاکچین در بازار سرمایه سید علی حسینی، فاطمه مرشدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
144 1105-ACC17 (R1) کیفیت اطلاعات حسابداری محمد کاشانی‌پور، غلامرضا کرمی، محسن مرادی جزء مقاله پذیرفته شده است
145 1174-ACC17 (R2) کیفیت سود: ابعاد و سنجه‌ها غلامرضا کرمی، محمد کاشانی‌پور، محسن مرادی جزء مقاله پذیرفته شده است
146 1101-ACC17 (R1) گزارشگری مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ساختار سررسید بدهی: دو مکانیزم نظارتی جایگزین یاسر رضائی پیته‌نوئی، مهدی صفری گرایلی مقاله پذیرفته شده است
147 1095-ACC17 گزارشگری یکپارچه، ابزاری نوین برای تحول گزارشگری شرکت‌ها مهدی صفری گرایلی، یاسر رضائی پیته‌نوئی مقاله پذیرفته شده است
148 1303-ACC17 (R1) مالکیت خانوادگی و دستکاری فعالیت‌های واقعی پریا دیبا، آمنه مقصودی نژاد مقاله پذیرفته شده است
149 1224-ACC17 (R3) مبادی کنترلهای عمومی فناوری اطلاعات در حسابرسی زنجیره بلوکی علی علی پور فلاح پسند، مظفر جمالیان پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
150 1267-ACC17 (R1) مدیریت تغییر، ابزاری برای پیاده‌سازی مدل‌های سنجش عملکرد غیرمالی در دستگاه‌های دولتی احمد پیفه، ارمغان ناصرترابی، حامد دهقان زاده مقاله پذیرفته شده است
151 1304-ACC17 (R2) مروری بر پژوهش‌های حسابداری مدیریت سید حسین سجادی، مهین خوئینی، مهناز محمودخانی، فاطمه گرامی راد مقاله پذیرفته شده است
152 1067-ACC17 (R2) مروری بر دلایل و مبانی نظری گزارشگری مسئولیت اجتماعی، زیست‌محیطی و پایداری شرکت‌ها علیرضا فیروزکوهی، حمید زارعی مقاله پذیرفته شده است
153 1227-ACC17 (R1) مروری بر مدل های اندازه گیری عملکرد احمد آژنگ مقاله پذیرفته شده است
154 1171-ACC17 (R1) مروری بر مطالعات انجام شده در رابطه با استانداردبین‌المللی گزارشگریمالی حیدر محمدزاده، ارشد لطف اله پور، عیسی ابیضی مقاله پذیرفته شده است
155 1234-ACC17 (R1) معرفی تئوری وسیله-هدف در حوزه حسابداری و حسابرسی و ارائه مدل طراحی سیستم کنترل داخلی در قالب آن سولماز عارفی اصل مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
156 1189-ACC17 (R1) مقایسه دقت فناوری های نوین مدل های آماری و مدل های یادگیری ماشین به منظور پیش بینی ورشکستگی بانک ها نفیسه قاضی زاده احسایی، محمدرضا عباس زاده، مهدی صالحی، مهدی جباری نوقابی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
157 1215-ACC17 (R1) موتور جستجوی گوگل و بازده سهام: آیا گوگل توانایی پیش‌بینی بازده سهام را دارد؟ سیدعلی موسوی گوکی، مهسا بهنام راد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
158 1055-ACC17 (R1) نقش ارزها و مبادلات دیجیتال در حسابداری و توسعه تعاملات اجتماعی جمیل ابراهیمی، محمد امید اخگر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
159 1286-ACC17 (R3) نقش اندازه شرکت بر کاربردXBRL؛کاربرد تئوری علامت دهی مریم بخارائیان خراسانی، رویا ایزی، سید بهروز نهضتی مقاله پذیرفته شده است
160 1152-ACC17 (R1) نقش بلاک چین در فرایند حسابرسی: نگاهی بر نقشه علمی مقالات بلاک چین در پایگاه اسکوپوس غلامرضا سلیمانی امیری، مهناز محمودخانی، ریحانه احمدی مقاله پذیرفته شده است
161 1114-ACC17 (R2) نقش تعدیلگرکیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین ارتباطات سیاسی وریسک افت آتی قیمت سهام مهدی مهرآور، حامد کارگر مقاله پذیرفته شده است
162 1011-ACC17 (R1) نقش تعدیلی هزینه‌های متغیر بر چسبندگی هزینه‌های شرکت‌ها اسفندیار ملکیان کله بستی، علی فاطری، مصطفی ملکیان کله بستی، ثریا ویسی حصار مقاله پذیرفته شده است
163 1120-ACC17 نقش تفکر سیستمی بر قضاوت حرفه‌ای‌حسابرس علی اکبر رجبی، محسن تنانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
164 1073-ACC17 نقش کلیدیِ حسابداران در حوزه اَبَرداده‌ها منیر امیری نسب، علی رضا مهرآذین مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
165 1169-ACC17 (R1) نقش همکاری تحقیقاتی و مدیریت فرآیند داوری در پذیرش مقالات در مجلات معتبر بین‌المللی حسابداری امید فرجی، مهدی خداکرمی، ایمان سوخکیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
166 1080-ACC17 (R3) نیازمندی‌ها و الزامات پیاده‌سازی XBRL در شبکه بانکی ایران ماندانا طاهری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
167 1219-ACC17 (R1) واکنش فعالان بازار سرمایه به نظرات منعکس در شبکه های اجتماعی تحلیل گران و تأثیر آن بر قیمت سهام پری چالاکی، گلشن محمدی خانقاه، نشمیل اسماعیلی مقاله پذیرفته شده است
168 1053-ACC17 (R1) ویژگی‌های هیأت مدیره و کمیته‌ حسابرسی و کیفیت حسابرسی فریبا رضوانی، سعید علی پور، احمد محمدی مقاله پذیرفته شده است