فناوری بلاک‌چین و کاربردهای آن در حسابداری و حسابرسی بخش عمومی
کد مقاله : 1245-ACC17
نویسندگان:
غریبه اسماعیلی کیا *
حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.
چکیده مقاله:
هدف: در سالیان اخیر دولت‌ها به دلیل تقاضا از جانب عموم مردم، بطور فزاینده‌ای بر بهبود عملکرد بخش عمومی و همچنین ارتقای ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی تمرکز نموده‌اند. لازمه دستیابی به این اهداف، افزایش کارایی و اثربخشی از طریق ارائه و تهیه خدمات کم‌هزینه‌تر، مناسب‌تر و با کیفیت بالاتر به شهروندان است. هم‌اکنون بلاک‌چین به عنوان یک فناوری نوین، گزینه‌ای در دسترس دولت‌هاست تا خدمات خود را با کارایی بیشتر، امن‌تر و شفافیت بالاتر ارائه نمایند، لیکن هنوز سردرگمی بسیاری در رابطه با این موضوع وجود دارد. بدون درک شفافی از چیستی بلاک‌چین، اثرات و کاربردهای بالقوه آن در بخش عمومی قابل درک نخواهد بود. لذا هدف پژوهش، معرفی این فناوری و شناسایی کاربردهای آن در حوزه حسابداری و حسابرسی بخش عمومی است.
روش: پژوهش حاضر به روش کتابخانه‌ای انجام شده است. لذا از طریق مطالعه و بررسی نوشتارهای تخصصی موجود اقدام به بررسی ابعاد موضوع و دستیابی به اهداف پژوهش نموده است.
یافته‌ها: فناوری بلاک‌چین در زمینه‌های متعدد حسابداری حسابرسی بخش عمومی از جمله حسابرسی بخش عمومی، مدیریت هزینه در بخش عمومی و کاهش تقلب مالی و فساد کاربردهای بالقوه‌ای دارد. در عین‌حال، باید توجه شود که نگاه واقع‌بینانه به این فناوری و شرایط بکارگیری آن ضرورت دارد، نخست آنکه این فناوری راه‌حلی برای تمام مشکلات بخش عمومی نیست و ثانیا استفاده از آن چالش‌های خاصی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
نوآوری: این مطالعه برای نخستین بار، بطور خاص بر کاربردهای بلاک‌چین را در حسابداری و حسابرسی بخش عمومی تمرکز نموده است
کلیدواژه ها:
فناوری بلاک‌چین، بخش عمومی، پاسخ‌گویی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است