الگوی تهیه مقالات برای هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران

مهم : مقالات خارج از شکل و دستورالعمل زیر در دبیرخانه همایش بررسی نخواهند شد.

  

با توجه به اینکه در سامانه همایش فقط دو فایل می‌توان ارسال نمود، خواهشمند است نویسندگان برای ارسال مقالات خود به شیوه زیر عمل کنند:

 

فایل­ های ارسالی شامل:

 1. مشخصات نویسندگان: این فایل فرمت doc- docx داشته و شامل مشخصات نویسندگان (فارسی و انگلیسی) طبق شکل ارائه شده در صفحه دوم همین نوشتار است.
 2. اصل مقاله: این فایل فرمت doc- docx داشته و شامل فایل اصلی مقاله به همراه چکیده فارسی و انگلیسی است. لطفا فایل اصل مقاله بدون مشخصات نویسندگان ارسال شود. در چکیده انگلیسی نیز مشخصات نویسندگان حذف شود. 

 

عنوان مقاله

 

نام و نام خانوادگی نویسنده اول*

 رتبه علمی نویسنده اول، رشته، نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال، شهر، کشور

رایانامه معتبر یا دانشگاهی

 

نام و نام خانوادگی نویسنده دوم

رتبه علمی نویسنده دوم، رشته، نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال، شهر، کشور

رایانامه معتبر یا دانشگاهی

 

نام و نام خانوادگی نویسنده سوم

رتبه علمی نویسنده سوم، رشته، نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال، شهر، کشور

رایانامه معتبر یا دانشگاهی

 

 

* نویسنده مسئول مقاله: نام و نام خانوادگی

نشانی پستی، شماره تلفن، نمابر و رایانامه

 

توجه: از درج عنوان علمی برای نویسندگان مانند دکتر یا عضو هیأت علمی خودداری شود. عنوان مقاله و مشخصات نویسندگان نیز به شکل بالا به انگلیسی تهیه شود. 

 

عنوان مقاله

 چکیده

چکیده مقاله باید به طور صریح موضوع و نتایج کار پژوهشی انجام شده را بیان کند و در بندهای زیر تهیه شود. از ارجاع ­دهی در چکیده خودداری شود و حداکثر 250 کلمه باشد.

هدف: در این قسمت خلاصه ­ای از موضوع و هدف پژوهش بیان شود.

روش­: در این قسمت توضیحاتی پیرامون روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری ارائه شود.

یافته­­ ها: این بخش دربردارنده نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ های پژوهش است.

واژه‌های کلیدی: حداکثر 5 و حداقل 3 واژه.

 

نکته: واژه‌های کلیدی فارسی و انگلیسی در تعداد و ترجمه یکسان باشند. بین واژه‌های کلیدی کاما قرار گیرد و بعد از واژه آخر نقطه درج شود. چکیده فارسی و انگلیسی دقیقا منطبق بر هم باشند. چکیده انگلیسی نیز باید به ترتیب دارای بخش­های Purpose، Methodology، Findings و Originality/ Innovation باشد و در انتهای مقاله بعد از منابع اضافه شود. بین عنوان مقاله و شروع چکیده دو سطر فاصله قرار گیرد.

 

 

شکل ظاهری مقاله

برای نگارش مقاله از نرم‌افزارWord  استفاده کنید. اندازه صفحات A4 و حاشیه‌ها از بالا و راست و چپ و پایین 2/5 سانتی متر و فاصله بین خطوط 1 سانتی متر با [1]Spacing 0pt باشد. تعداد صفحات مقاله حداکثر 20 صفحه باشد. قلم‌ فارسی مورد استفاده برای تمام بخش‌های مقاله B Nazanin است. قلم انگلیسی مقاله همواره فونت Times New Roman است.

جدول 1: اندازه و نوع قلم‌ها

اندازه قلم

نام قلم

موقعیت استفاده

16

B Nazanin پررنگ

عنوان مقاله

13

B Nazanin

نام نویسندگان

13

B Nazanin

متن فارسی

12

Times New Roman

متن انگلیسی

 

در هر بخش، یک یا چند پاراگراف وجود دارد. دقت شود که جملات هر پاراگراف، زنجیروار به هم مربوط باشند و یک موضوع را دنبال کنند. از نوشتن پاراگراف­ های طولانی پرهیز کنید. هیچ‌کدام از تیترهای مقاله دارای شماره نیستند و صرفا باید مطابق با قلم ذکر شده در جدول 1 تایپ گردند. عناوین و تیترها با قلم پررنگ (Bold) باشند.

 

ساختار مقاله

در مقالات پژوهشی تیترهای اصلی مقاله باید شامل مقدمه، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، روش پژوهش، یافته‌های پژوهش و بحث و نتیجه‌گیری باشد. در مقالات مروری (ترویجی) تیترهای اصلی شامل مقدمه، مبانی نظری و پیشینه پژوهش و بحث و نتیجه­گیری باشد. در ادامه موارد مهمی که باید ذیل هر عنوان بیان شود، اشاره شده است.

توجه: بعد از پایان مطالب مربوط به هر تیتر اصلی و شروع تیتر اصلی بعدی، لازم است یک سطر فاصله درج شود.

نکات مهم در خصوص مقالات مروری (ترویجی): مقالات ترویجی صرفاً نباید به صورت مرور پیشینه در یک موضوع خاص باشند. بلکه در این مقالات باید موضوع یا روشی نو معرفی شده و این موضوع با توجه به شرایط ایران نیز مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. همچنین دانش ­افزایی مقاله نیز به وضوح مشخص شده باشد و مقاله حالت ترجمه محض نداشته باشد.

 

مقدمه

بخش مقدمه باید شامل بیان مسأله، اهمیت آن، هدف و نوآوری پژوهش باشد. حتی الامکان مقدمه در یک صفحه تهیه شود. هم‌چنین در انتهای مقدمه به ساختار ادامه مقاله نیز اشاره شود. مقدمه از ابتدای صفحه دوم شروع می‌شود. صفحه اول مقاله دربردارنده چکیده خواهد بود.

 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

در این بخش باید مبانی نظری پشتوانه موضوع و فرضیه ­های پژوهش بیان شود. پس از بیان مبانی نظری، پیشینه پژوهش (فارسی و انگلیسی) ارائه شود. پیشینه ­ها بر اساس تاریخ از جدیدترین پیشینه مرتب گردد. پیشینه ­ها نیاز به تیتر جداگانه ندارند و در ادامه مبانی نظری آورده می­شوند. در نوشتن مطالب اصلی مقاله دقت شود که تنها به موضوع اصلی مقاله پرداخته شود تا ذهن خواننده از انحراف به سمت مطالب جانبی مصون بماند. هم‌چنین سعی شود مطالب اصلی مقاله به‌صورت سلسله مراتبی و زنجیروار به هم مربوط باشند.

 

روش پژوهش

در این بخش روش پژوهش توضیح داده می­شود که باید شامل روش‌های تجزیه و تحلیل داده ­ها، جامعه آماری، روش نمونه‌گیری وحجم نمونه، ابزار گردآوری اطلاعات، مدل‌های پژوهش، تعریف متغیرهای مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آن‌ها باشد.

 

یافته‌های پژوهش

این قسمت شامل ارائه یافته‌های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها است.

 

بحث و نتیجه‌گیری

این بخش باید شامل خلاصه­ای از موضوع پژوهش، ارائه خلاصه نتایج و تجزیه و تحلیل آنها و نتیجه‌گیری کلی باشد. در بخش نتیجه‌گیری، نکات مهم انجام شده در کار به‌صورت خلاصه مرور و نتایج به دست آمده توضیح داده شوند و مقایسه آن با سایر پژوهش‌ها و انطباق یافته‌ها با نظریه‌ها انجام ‌شود. هم‌چنین در این بخش باید سهم علمی مقاله (دانش افزایی) به‌صورت واضح بیان شود. منظور از دانش افزایی این است که مقاله شما چه کمکی به دانش موجود خواهد نمود. در نتیجه‌گیری می‏‌توان به کاربردهای پژوهش انجام شده اشاره کرد، نکات مبهم و قابل پژوهش جدید را مطرح نمود و یا گسترش موضوع بحث را به زمینه‏‌های دیگر پیشنهاد داد.

 

نحوه منبع‌دهی در متن

برای منبع‎دهی از روش استاندارد APA  استفاده کنید. در پایان مقاله، منابع مورد استفاده در متن مقاله، به ترتیب حروف الفبایی تنظیم شود. ابتدا منابع فارسی و بعد منابع انگلیسی را ذکر کنید. نحوه نوشتن منابع در بخش منابع بیان شده است.

 

قواعد نوشتاری

شیوایی و رسایی نوشتار در گرو ساده‌نویسی است. تلاش شود در متن مقاله از جملات رسا، گویا و کوتاه استفاده شود و از نوشتن جملات تودرتو پرهیز شود. برای کلمات فنی تا حد امکان از معادل‌های فارسی استفاده شود. در چنین مواقعی اگر احتمال می‌دهید خواننده با معادل فارسی آشنا نیست، از زیرنویس برای نوشتن معادل انگلیسی استفاده کنید. این کار را در اولین کاربرد معادل‌های فارسی و به صورتی که در ادامه اشاره شده است، انجام دهید. به عنوان مثال ضریب واکنش سود[2].

به جای واژه «تحقیق» از «پژوهش» استفاده شود. از نوشتن حرف «ی» جداگانه خودداری شود. به عنوان مثال از عبارت «دوره‌ی زمانی» استفاده نشود و به جای آن «دوره زمانی» نوشته شود. از به کار بردن واژه‌هایی مانند «بعلاوه، بصورت، جزو» خودداری شود و به جای آن از واژه‌های «به‌علاوه، به‌صورت، جزء» استفاده شود. در واژه‌های دو بخشی از نیم فاصله استفاده شود (مانند منبع‌دهی، می‌شود، شده‌اند و ...). در صورت عدم آشنایی با نحوه ایجاد و استفاده از نیم فاصله می‌توانید به آدرس اینترنتی زیر مراجعه فرمایید:

http://www.asreelm.com/word-half-space/.

 

شکل‌ها و جداول

جداول نزدیک به متن مربوط آورده شود. منحنی‌ها، شکل‌ها و نمودارها سیاه و سفید، دقیق و مشخص باشند. شکل‌ها و جداول باید تایپ شوند (به صورت عکس یا image نباشد)، هم‌چنین باید دارای عنوان باشند. عنوان شکل‌ها و عنوان جداول در بالای آن‌ها قرار می‌گیرند. ارائه توضیح مختصری در عنوان جدول الزامی است. در صورتی که از شکل‌ها یا جداول سایر منابع استفاده می‌کنید، باید حتماً شماره آن منبع را در عنوان شکل یا جدول ذکر کنید. اعداد داخل جداول فارسی باشند و از گذاشتن نقطه و کاما به جای ممیز در بین اعداد اعشاری خودداری نمایید. داخل جداول رنگی نباشد.

هر شکل یا جدول باید دارای یک شماره باشد که برای هر کدام از 1 شروع می‌شود. در داخل متن، شماره شکل یا جدول را در داخل پرانتز بنویسید. ولی در محل درج شکل یا جدول، شماره شکل یا جدول نیازی به پرانتز ندارد. در هنگام ارجاع به شکل یا جدول از شماره آن استفاده کنید و از به‌کار بردن عباراتی هم‌چون «شکل زیر» پرهیز کنید. در متن مقاله عبارت «جدول 6» صحیح است و عبارت «جدول شماره (6)» اشتباه است.

 

به عنوان مثال:

جدول 1. نتایج آزمون فرضیه‌های اول و دوم پژوهش

مدل مورد استفاده اشاره شود

متغیر

ضریب

آماره t

معنی‌داری

Intercept

578/44

142/3

002/0

UC_BM

028/5-

911/2-

004/0

CC_CR

009/0

356/0

722/0

LEVERAGE

538/4-

280/1-

201/0

ROA

395/1-

192/0-

848/0

LN(MV)

225/30-

342/2-

020/0

Rate

714/52-

058/1-

291/0

CASH

610/8-

675/0-

500/0

CASHΔ

508/5-

39/6-

523/0

آماره F

014/2

ضریب تعیین تعدیل‌شده

014/0

معنی‌داری آماره F

043/0

دوربین واتسون

020/2

 

تمام جداول و شکل‌ها باید در متن مورد ارجاع قرار گیرند. یک جدول یا شکل نباید قبل از ارجاع در متن ظاهر شود. شکل‌ها و جداول باید دارای کیفیت مناسبی باشند. در صورت امکان برای رسم فلوچارت ها و شکل‌های لازم از نرم افزار Visio Microsoft استفاده شود. متن مقاله باید صرفاً بالا یا پایین جدول قرار گیرد و اطراف جدول نباشد.

 

روابط و عبارات ریاضی

روابط و عبارات ریاضی باید در محیط فرمول نویسی word تایپ شوند (به صورت عکس نباشد). برای هر رابطه باید یک شماره در نظر گرفته شود. این شماره را همیشه در داخل پرانتز و به‌صورت راست‌چین قرار دهید. تمام متغیرها، پارامترها و نمادهای یک عبارت ریاضی باید توضیح داده شوند. اگر قبل از نوشتن رابطه این کار انجام نشده است، باید بلافاصله پس از رابطه این توضیحات بیان شوند. برای اشاره به هر رابطه یا مدل باید به شماره آن اشاره شود و از نوشتن عباراتی مانند «به شرح زیر است» خودداری شود. مانند:

 بازده سهام به شرح رابطه (4) محاسبه می‌شود:

                                     (رابطه (4

که در آن:

Ri,t : بازده سهام شرکت i در دوره t

Pi,t: قیمت سهام شرکت i در انتهای دوره

Pi,t-1 : قیمت سهام شرکت i در ابتدای دوره  

Di,t : سود نقدی هر سهم طی دوره

α : درصد سهام جایزه

 

اگر تعداد متغیرها برای تعریف در ادامة متن زیاد است، از فهرست علایم در بخش ضمایم استفاده و یا به‌صورت فهرست در ذیل رابطه تعریف شود. درصورتی که یک رابطه ریاضی طولانی بود و در یک سطر جا نشد، می‌توان آن را در دو یا چند سطر نوشت.  

 یک رابطه یا عبارت ریاضی حتماً باید بعد از ارجاع آن در متن ظاهر شود.

 

 

منابع

رعایت علامت نقطه، ویرگول و هر علائم دیگر در منابع به شکل درج شده در زیر ضروری است.

نمونه منبع کتاب:

نام خانوادگی، نام نویسندگان یا نام موسسه‌ای که نقش نویسنده را دارد. (تاریخ انتشار). عنوان کامل کتاب (ایتالیک). نام خانوادگی، نام مترجمان با قید کلمه ترجمة، نام خانوادگی، نام ویراستار با قید کلمه ویراستة، شماره جلد، شماره ویرایش، محل نشر: نام ناشر.

مثال:

شباهنگ، رضا. (1374). مدیریت مالی. جلد دوم، تهران: مرکز پژوهش‌های سازمان حسابرسی.

گجراتی، دامودار. (1383). مبانی اقتصاد سنجی. ترجمه دکتر حمید ابریشمی، جلد دوم، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

 

نمونه منبع پایان‌نامه:

نام خانوادگی، نام. (تاریخ انتشار). عنوان پایان‌نامه (ایتالیک). درجه‌ای که پایان‌نامه برای دریافت آن نوشته شده است، نام دانشکده، نام دانشگاه، شهر.

مثال:

 شیخی، هادی. (1389). تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

 

نمونه منبع طرح پژوهشی:

نام خانوادگی، نام، مجری. (تاریخ انتشار). عنوان طرح پژوهشی(ایتالیک). شماره قرارداد پژوهشی، نام کامل سفارش دهنده، محل انجام طرح.

نمونه منبع مقاله:

نام خانوادگی، نام نویسندگان. (تاریخ انتشار). عنوان مقاله. نام مجله یا کنفرانس(ایتالیک). سال، شماره مجله، شماره صفحه‌ها.

مثال:

مشایخی، بیتا و مهدی محمدآبادی. (1390). رابطه مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با کیفیت سود. پژوهش‌های حسابداری مالی، سال سوم، شماره 2، صص 17-32.

اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر است مانند مثال زیر عمل شود. ابتدا نام خانوادگی و سپس نام محقق آورده شود، برای جدا کردن اسامی از کاما استفاده شود و محقق آخر به صورت نام و نام خانوادگی آورده شود:

مثال:

نمازی، محمد، زارع حسین آبادی، علی و محمدجواد غفاری. (1391). بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی کالا، سودآوری و ارزش. پژوهش‌های حسابداری مالی، سال چهارم، شماره 2، صص 1-18.

Frankel, David S. (2003). Model Driven Architecture: Applying MDA to Enterprise Computing. OMG Press, Wiley Publishing.

Raedy, J.S. (1998). A Reconciliation of Stock Market Anomalies. The Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy. The Pennsylvania State University.

Dechow, P. (1994.) Accounting Earnings and Cash Flows as Measures of Firm Performance: The Role of Accounting Accruals. Journal of Accounting and Economics, Vol. 26, Pp. 1-34.

Callen, J. L., and D. Segal. (2004). Do Accruals Drive Firm-Level Stock Returns? A Variance Decomposition Analysis. Journal of Accounting Research, Vol. 42, No. 3, Pp. 527-560.

 

برخی نکات مهم ویرایشی و نگارشی:

 1. قبل از نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، دو نقطه، علامت سؤال و ... نیازی به فاصله نیست، اما بعد از این علائم باید یک فاصله درج شود.
 2. از «ات» جمع عربی استفاده نشود. به عنوان مثال به جای استفاده از واژه «فرضیات» از واژه «فرضیه‌ها» استفاده شود.
 3. در متن مقاله هرجا از اعداد و ارقام استفاده می‌شود و بین آنها علامت ممیز قرار می‌گرفت حتما از علامت ممیز (/) استفاده شود و از علائم کاما یا نقطه استفاده نشود.
 4. در منابع از «؛» استفاده نشود و به جای آن از ویرگول(،) استفاده شود.
 5. بعد از ویرگول از حرف ربط مانند «و» استفاده نشود. در صورت نیاز به حروف ربط، ویرگول حذف شود.
 6. تمامی واژه‌هایی که با «ها» جمع بسته می‌شوند به استثنای « آنها»، جدا نوشته شوند با رعایت استفاده از نیم فاصله. به عنوان مثال به جای واژه «داراییهای» از واژه «دارایی‌های» استفاده شود.
 7. در منابع نیازی به استفاده از گیومه قبل و پس از عنوان مقاله یا کتاب نیست. بعد از شماره منبع در منابع، خط فاصله قرار گیرد نه نقطه. برای مشاهده نمونه مثال به بخش منابع در صفحه قبل مراجعه نمایید.
 8. هیچ کدام از عناوین اصلی یا فرعی مقاله نیازی به شماره‌گذاری ندارد.
 9. هنگام استفاده از پرانتز، بعد از بسته شدن پرانتز یک فاصله زده شود.
 10.  مطمئن شوید که منابع اشاره شده در متن در مآخذ نوشته شده باشند و برعکس.


[1] . برای تنظیم به سربرگ Home، بخش Paragraph مراجعه و در بخش Spacing دو گزینه Before  و After را 0pt انتخاب کنید.

[2]  ERC