محورهای هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران عبارتند از:

تاثیر تحول رقمی (Digital) بر حسابداری 

زنجیره بلوکی و حسابداری

کاربرد کلان داده (Big Data) در حسابداری

حسابداری ارزهای رقمی (Digital) و رمزنگاری شده

استفاده از ابزارهای نوین در آموزش حسابداری  

سیستم های اطلاعاتی و فناوری‌های نوین در بانک ها ، بیمه و نهادهای مالی

نقش تحول دیجیتال در ایجاد دولت رقمی (Digital)

شبکه‌های اجتماعی و گزارشگری مسئولیت اجتماعی 

حاکمیت شرکتی و فناوری های رقمی (Digital)

استفاده از فناوری های نوین در شرکت های رتبه بندی

سیستم های اطلاعاتی یکپارچه و نوین حسابداری در سازمان

مدیریت ریسک و فن آوری های نوین

کنترل داخلی و فن آوری های نوین

حاکمیت شرکتی رقمی (Digital)

ایکس بی آر ال (XBRL)

حسابرسی رایانه ای

مالیات و فن آوری های نوین

بودجه ریزی برنامه ای و عملیاتی و فن آوری های نوین

هوش تجاری (BI) و گزارشگری مالی

کشف تقلب و فرار مالیاتی با استفاده از فن آوری های نوین  

فرصت های پژوهشی در حوزه فن آوری های رقمی (Digital) در حسابداری

سایر موضوعات پژوهشی مرتبط به حسابداری، حسابرسی، حسابداری مدیریت