1. اطلاعیه دبیرخانه همایش در خصوص مقالات ارسالی
اطلاعیه دبیرخانه همایش در خصوص شرایط، کمیت و کیفیت مقالات مقالات ارسالی
2. اطلاعیه پذیرش حامی مالی برای هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران حامی مالی می پذیرد. دبیرخانه همایش، اطلاعیه پذیرش حامی مالی را به شرح زیر منتشر کرد. از همه شرکت ها، موسسات، سازمان ها و نهادها دعوت بعمل می آید دبیرخانه همایش را در هر چه بهتر برگزارشدن همایش یاری نمایند.
3. برگزاری یازدهمین هم اندیشی دانشجویان دکتری حسابداری کشور
یازدهمین هم اندیشی دانشجویان دکتری حسابداری ایران با حضور اساتید سرشناس حسابداری کشور روز چهارشنبه 8 اسفند 1398 در پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار شد.
4. یازدهمین هم اندیشی دانشجویان دکتری حسابداری ایران
یازدهمین هم اندیشی دانشجویان دکتری حسابداری ایران با حضور اساتید سرشناس حسابداری کشور روز چهارشنبه 8 اسفند ساعت 9 صبح در تالار فرهنگ پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار می شود.
5. شروع بکار سامانه هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران در تاریخ 3 و 4 مهرماه 1398 در پردیس فارابی دانشگاه تهران در شهر قم برگزار می شود. سامانه همایش از 15 بهمن 1397 شروع بکار کرد.