پردیس فارابی دانشگاه تهران بعنوان قدیمی ترین مرکز آموزش عالی استان قم در سال 1349 تاسیس شد. پس از نیم قرن فعالیت، در حال حاضر پردیس فارابی دارای 4 دانشکده: الهیات، مدیریت و حسابداری، حقوق و مهندسی است. یکی از رشته های دانشکده مدیریت و حسابداری، رشته حسابداری است. این رشته از سال 1392 در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برگزار می شود.