پردیس فارابی دانشگاه تهران

پردیس فارابی دانشگاه تهران بعنوان قدیمی ترین مرکز آموزش عالی استان قم در سال 1349 تاسیس شد. پس از نیم قرن فعالیت، در حال حاضر پردیس فارابی دارای 4 دانشکده: الهیات، مدیریت و حسابداری، حقوق و مهندسی است. یکی از رشته های دانشکده مدیریت و حسابداری، رشته حسابداری است. این رشته از سال 1392 در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برگزار می شود. 

 

سابقه برگزاری همایش ملی حسابداری ملی ایران

 همایش ملی حسابداری ایران، معتبرترین و قدیمی ترین کنفرانس ملی حسابداری در سطح کشور است که تاکنون شانزده دوره آن برگزار شده است. این همایش هر ساله در یکی از دانشگاه های معتبر کشور برگزار می شود. سابقه برگزاری این همایش به شرح زیر است.

1. 1363: دانشگاه شهید چمران اهواز؛ 2. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان؛ 3. 1372: دانشگاه شهید بهشتی؛ 4. 1375: دانشگاه تهران؛ 5. 1378: دانشگاه علامه طباطبائی؛ 6. 1381: دانشگاه اصفهان؛ 7. 1382: دانشگاه مازندران؛ 8. 1383: دانشگاه فردوسی مشهد؛ 9. 1390: دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ 10. 1391: دانشگاه الزهرا؛ 11. 1392: دانشگاه فردوسی مشهد؛ 12. 1393: دانشگاه شیراز؛ 13. 1394: دانشگاه تهران؛ 14. 1395: دانشگاه ارومیه؛ 15. 1396: دانشگاه تربیت مدرس؛ 16. 1397: دانشگاه اصفهان؛ 17. 1398: پردیس فارابی دانشگاه تهران