گزارشگری یکپارچه، ابزاری نوین برای تحول گزارشگری شرکت‌ها
کد مقاله : 1095-ACC17
نویسندگان:
مهدی صفری گرایلی *1، یاسر رضائی پیته‌نوئی2
1گروه حسابداری، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران
2استادیار حسابداری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
چکیده مقاله:
هدف: با گسترش روزافزون نیازهای اطلاعاتی در خصوص عملیات واحدهای تجاری، به نظر می‌رسد که ارائه صورت‌های مالی به شکل سنتی نمی‌تواند پاسخگوی تمام نیازهای استفاده‌کنندگان باشد. در این راستا، مبحث نوینی در سطح جهانی با عنوان گزارشگری یکپارچه مطرح‌شده است که هدف اصلی آن انطباق طبقه‌بندی‌ها در اجزای مختلف صورت‌های مالی و کمک به استفاده‌کنندگان در خصوص شناخت تأثیر هر دارایی و بدهی و تغییرهای آن‌ها در هریک از صورت‌های مالی و آن‌هم به‌صورت همزمان می‌باشد. در این پژوهش سعی می‌شود با ارائه اطلاعاتی در خصوص ویژگی‌های گزارشگری مالی یکپارچه، به لزوم گسترش چنین نوعی از گزارشگری مالی پرداخته شود.
روش: پژوهش حاضر با هدف ترویج و ارتقا جایگاه دانش حسابداری مبتنی بر روش شناخت تاریخی با بررسی اسناد و مدارک آرشیوی و منابع علمی‌کتابخانه‌ای انجام شده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که گزارشگری یکپارچه به منظور بهبود و تلفیق شیوه‌های گزارشگری موجود و برای حرکت به سوی چارچوب گزارشگری که اطلاعات مورد نیاز را برای ارزیابی ارزش‌های سازمانی در قرن 21 تهیه می‌کند، طراحی شده و به‌عنوان آخرین تحول گزارشگری شرکت‌ها به شمار می‌رود. البته شایان‌ذکر است که در حال حاضر نیز، طبق دستورالعمل راهبری شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، ارائه گزارشگری یکپارچه در سایت شرکت‌ها مجاز شده است اما هنوز به‌صورت جدی به این امر پرداخته نشده است.
کلیدواژه ها:
گزارشگری یکپارچه، صورت‌های مالی سنتی، تحول گزارشگری.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است