بررسی نقش فناوری‌ها، ابزارها و روش‌های نوین در ارتقای حرفه حسابداری
کد مقاله : 1166-ACC17 (R1)
نویسندگان:
سید محمدباقر جعفری *، پگاه پورزنجانی
دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
هدف: امروزه نقش فناوری های نوین در زمینه‌های مختلف از جمله حسابداری، امور مالی و مالیات امری محسوس و غیرقابل انکار است. هدف پژوهش، ‌بررسی نقش فناوری‌ها، ابزارها و روش‌های نوین در ارتقای حرفه حسابداری می‌باشد. در این زمینه پژوهش حاضر درصدد است تا ضمن معرفی فناوری‌ها و ابزارهای نوین از جمله فناوری مالی (فین‌تک)، فناوری اطلاعات، زنجیره بلوکی، هوش کسب‌وکار، برنامه‌ریزی منابع شرکت، XBRL، RFID و هوش مصنوعی به بیان کاربردشان در حرفه حسابداری بپردازد. فناوری اطلاعات با سرعت فوق‌العاده‌اش در زمینه پردازش داده‌ها، مبادله الکترونیکی اطلاعات، بهنگام بودن و دقت نقشی حائز اهمیت و چشمگیر در امور حسابداری و مالی داشته است.
روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و در چارچوب مطالعات کتابخانه‌ای، از نوع پژوهش‌های مبتنی بر پیشینه می‌باشد که به مرور نظام‌مند ادبیات پرداخته و موضوع را تبیین می‌کند.
یافته‌ها: توسعه و ارتقای حرفه حسابداری ارتباط مستقیمی با بکارگیری فناوری‌های نوین دارد. فناوری‌های بررسی شده این پژوهش نشان می‌دهند که چگونه سبب تسهیل، توسعه، ارتقا و پیشرفت حسابداری و حسابرسی گشته‌اند. همچنین، این پژوهش می‌تواند راهنمایی برای سایر پژوهش‌های تخصصی آتی در هر یک از فناوری‌ها، ابزارها و روش‌های معرفی شده باشد.
کلیدواژه ها:
فناوری‌های نوین، حسابداری، فناوری مالی، فناوری اطلاعات، ارتقای حسابداری
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است