بلاک‌چین و کاربردهای آن در حرفه حسابداری و حسابرسی
کد مقاله : 1188-ACC17 (R2)
نویسندگان:
محمد عرب مازار یزدی1، کیانوش گنجی *2
1دانشیار - گروه حسابداری - دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
2دانشجو
چکیده مقاله:
هدف: از سال 2009، بلاک چین به عنوان یک فناوری تبدیل اطلاعات مطرح شده که انتظار بر آن است که انقلابی مانند اینترنت را به دنبال داشته باشد. در ابتدا به عنوان روشی برای ثبت و نگهداری ارزهای رمزنگاری شده مورد استفاده قرار گرفت و در سال‌های اخیر توانست نظرات بسیاری را به خود جلب کرده و در بسیاری از صنایع مانند بانکداری، بازارهای مالی، بیمه، رای‌گیری، قراردادهای اجاره و خدمات دولتی مورد استفاده قرار گیرد. علیرغم این پیشرفت‌ها، کاربرد بلاک‌چین در حسابداری و حسابرسی همچنان تحت بررسی است.از اینرو هدف این پژوهش، معرفی این فناوری و شناسایی کاربردهای آن در حوزه حسابداری و حسابرسی است.
روش: پژوهش حاضر به روش کتابخانه‌ای انجام شده است. لذا از طریق مطالعه و بررسی نوشتارهای تخصصی موجود اقدام به بررسی ابعاد موضوع و دستیابی به اهداف پژوهش نموده است.
یافته‌ها: این مقاله مباحث اولیه‌ای در خصوص چگونگی ایجاد یک اکوسیستم حسابداری شفاف، تاییدپذیر و به‌موقع با استفاده از فناوری بلاک‌چین مطرح می‌کند. علاوه بر این، بلاک‌چین این قابلیت را دارد که تحولی در رویکرد رایج حسابرسی ایجاد نماید و سیستم حسابرسی خودکار را با دقت بیشتری راه‌اندازی نماید. در کنار این کاربردهای بالقوه، این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد که چگونه فناوری بلاک‌چین می‌تواند جایگزین مناسب و ایمنی برای سیستم‌های حسابداری و حسابرسی فعلی باشد.
کلیدواژه ها:
بلاک‌چین، قراردادهای هوشمند، دفتر کل توزیع شده، حسابداری آینده، اطمینان‌بخشی آینده
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است