شروع بکار سامانه هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
1397-11-15
شروع بکار سامانه هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران

همایش ملی حسابداری ایران مهم ترین رویداد دانشگاهی رشته حسابداری کشور است. تاکنون شانزده دوره این همایش در دانشگاه های مختلف کشور برگزار شده است. هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران در تاریخ 3 و 4 مهرماه 1398 در پردیس فارابی دانشگاه تهران در شهر قم برگزار می شود. پردیس فارابی دانشگاه تهران قدیمی ترین و مهم ترین مرکز آموزش عالی استان قم با نیم قرن سابقه می باشد. جهت اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای این همایش، سامانه همایش از 15 بهمن 1397 در دو زبان فارسی و انگلیسی شروع بکار کرد. بدینوسیله از کلیه اساتید محترم و دانشجویان گرانقدر رشته حسابداری دعوت می شود تا در این همایش مشارکت نمایند. اخبار همایش به تدریج در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.